За вас родители и учители

 

Надяваме се, че информацията ни ще бъде полезна за вас. В нашето напрегнато и динамично ежедневие, улисани в ежедневната борба за по-добър живот, често се разминаваме с децата си. А те се нуждаят от нашето разбиране, от мъдростта и опита ни. Много е важно за тях да успеем ненатрапливо да бъдем техни приятели, за да им помогнем да преминат през трудните за тях периоди, без да посягаме на свободата им.

 

Към родителите:

Драги родители, Вие сте едно от основните действащи лица в драмата, наречена “НАРКОТИЦИ”.Имате нужда от информация, от съвет, от професионална помощ – обърнете се към ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР по проблемите на наркоманите в Добрич.

 • Помагайте на децата си да вземат решения;
 • Не се стремете да наложите своята позиция;
 • Бъдете реалисти за възможността вашите деца да бъдат въвлечени в употребата на наркотици;
 • Не бъдете нападателни. Не критикувайте постоянно;
 • Не демонстрирайте, че познавате една тема, за която нямате достатъчно информация;
 • Създайте атмосфера на разговор, в който вие и детето да се чувствате удобно;
 • Бъдете откровени за това, как се чувствате;
 • Изслушвайте внимателно;
 • Дайте възможност на детето да говори и да аргументира позицията си;
 • Проявете интерес. Задайте насочващи въпроси, за да си изясните мнението на детето;
 • Правете изводи едва след като сте изслушали всичко;
 • Бъдете гъвкави и склонни да постигнете компромис;
 • Приемайте сериозно идеите и чувствата на децата си;

Към учителите:

Драги учители, вие имате съществена роля за изграждане на личността на учениците, за формиране на техните възгледи и нагласи.

 • Не възприемайте наркотиците като тема табу.Проблемът съществува и не трябва да го избягваме;
 • Научете повече за наркотиците, причините за употреба, разпространението им и свързаните с тях рискове;
 • Разговаряйте по темата с учениците свободно, споделяйте личен опит и собствена позиция, като се вслушвате и в тяхното мнение;
 • Не бъдете агресивни.Не поучавайте;
 • Знанията, които ще предадете на учениците, вероятно няма да предпазят всички от употребата на опасни вещества, но ще им помогнат да осъзнаят рисковете;
 • Не игнорирайте дете, за което знаете, че е опитвало или употребявало наркотици.