Какво е ПИЦ ?


Превантивно-информационен център по наркотични вещества - Община град Добрич е създаден в изпълнение на Постановление №136 от 5 юни 2006 за именение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Националния съвет по наркотични вещества на Министерски съвет.


Превантивно – информационен център по наркотични вещества /ПИЦНВ/ е структуриран, като кабинет в отдел “Други дейности Вътрешна сигурност”/ВС/ Община град Добрич.

Основните дейност на Превантивно-информационен център по наркотични вещества са:

  • Събира, разработва и разпоространява информация по проблемите с наркотици на местно ниво;
  • Подпомага и координира изпълнението на регионалните програми за превенция на наркомани.

ЗАДАЧИТЕ НА ПИЦНВ СА:

  • Да извършва мониторинг и изследвания относно тенденциите по злоупотреба с наркотични вещества;
  • Да координира различните дейности насочени към предотвратяване разпространението на предаваните по кръвен и полов път инфекциозни заболявания като ХИВ/СПИН, хепатит;
  • Да координира различните дейности по превенция на злоупотреба с наркотични вещества;
  • Да събира и разпространява информация относно: употребата на наркотици и произтичащите от това проблеми; институциите и организациите специализирани в лечение, рехабилитация за намаляване на щетите;
  • Да събира и разпространява информация относно националните и чуждестранни правни законодателства, касаещи наркотичните вещества;
  • Да подпомага изграждането на мрежа от неправителствени и общински организации, специализирани в намаляване на търсенето на наркотични вещества;