Амфетамини

/piks-drogi/amfetamini.jpgАмфетамините са синтезирани за първи път през 1887 г. Групата им включва основно бензедрин (I-amphetamine), декседрин (d-amphetamine, dexamphetamine) и метамфетамин (methil amphetamine, methedrin). Пласираните понастоящем в Европа амфетамини са често комбинация от 'I' и 'd' амфетамини.

Наименования

В България амфетамините са наричани спийд, амфи, амфети или просто стимуланти.

Какво да знаем

- Амфетамините обикновено са под формата на сив, бял или мръснобял прах, а понякога и като таблетки.

- Могат да бъдат смъркани, поглъщани, инжектирани или пушени. Пригодността им за тези начини на приемане е различна

- напр. не всички амфетамини могат да се пушат. В зависимост от начина на приемане и дозата въздействието им трае около четири часа.

- Продаваните на черния пазар в България амфетамини са обикновено нискокачествени и много нечисти.

- Според Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите амфетамините са високорискови вещества.

Ефекти

- Амфетамините са стимуланти на ЦНС. Употребилите се чувстват самоуверени, с повишени възможности и енергия. Намалена е нуждата от сън. Дишането и сърдечният ритъм са ускорени, кръвното налягане - повишено. Устата е суха. Високо е нивото на кръвната захар. При по-големи дози телесната температура се повишава и дишането е учестено.

- При някои хора се появява напрегнатост, те се чувстват уплашени и тревожни.

- Амфетамините подтискат апетита, но не задоволяват нуждата на тялото от храна.

- Употребата на амфетамини може да доведе до разраняване и увреди на зъбите, причинени от неволевото скърцане със зъби (bruxism).

- Нежеланите психологични ефекти при употреба включват: раздразнителност и агресивност (с резки промени в настроението и прояви на насилие); понижено самочувствие; нарушения на съня; тежка депресия (която може да доведе до самоубийство); страхови разстройства (вкл. пристъпи на паника); параноидни мисли; параноидни психози (вкл. неконтролируеми повтарящи се действия; халюцинации (могат да са зрителни, слухови и дактилни/за допир - напр. усещането на пълзящи под кожата насекоми, което кара човек да разрани кожата си).

- Физическите ефекти са свързани с поетото количество - високите дози водят до главоболие, повдигане, адене, повръщане, замъглено виждане и повтарящи се стереотипни движения. Много високите дози водят до абнормен сърдечен ритъм, изпускане на слюнка, гърчове, удар, прегряване, кома и смърт (най-често при инжекционен прием).

Рисковете

- Високите дози амфетамини (особено метамфетамин) са токсични за мозъчните клетки.

- След преминаването на въздействието на амфетамина се появяват умора и подтиснатост, които продължават един два дни, понякога и повече.

- Сънят, паметта и способността за концентрация са разстроени за известен период.

- Негативните ефекти след вземането - чувство за умора и липса на сили, безсъние, подтиснатост - могат да подтикнат към употреба на други наркотици (напр. канабис, бензодиазепини, алкохол, хероин) за облекчаване на състоянието.

- Високите дози, употребявани в течение на няколко дни, причиняват напрегнатост, обърканост, пристъпи на паника и халюцинации.

- Продължителната употреба води до зависимост.

- Развива се толеранс (което означава, че употребяващия се нуждае от по-голяма доза, за да постигне същия ефект).

- Може да се стигне до непрекъсната (подобно на алкохолен запой) неколкодневна употреба, последвана при спирането от 'криза', която се характеризира с напрегнатост, нервност, непоседливост, страхове и депресия.

- По-продължителната употреба води до преумора на сърцето. Предозирането може да е фатално.

- Употребата на амфетамини може да причини психични заболявания, вкл. психози (душевна болест в тесния смисъл на думата).

- Честото смъркане на амфетамини води до перфориране на носната лигавица, хроничен ринит и загуба на обоняние. Инжектирането с използавни от друг пособия (игли, спринцовки и др.) води до риск (по-голям от този при употребяващите хероин) от заразяване с HIV/СПИН, хепатит и други инфекции.

- Физическата активност, към която подбуждат - напр. продължително танцуване - води до обезводняване и прегряване. Токсичните ефекти на амфетамините са още по-силни, когато употребилият се намира заедно с много хора на едно място (напр. голямо музикално парти или купон).