Инхаланти

/piks-drogi/inhalanti.jpgСтава въпрос за вдишване на изпаренията на препарати, използвани в бита: лепила, аерозоли, почистващи средства, коректори, газ, бензин, разтворители и т.н. Почти всички от този широк спектър летливи вещества се включват в три групи - въглеводороди, хлорпроизводни и кетони. Поради лесната им достъпност (легалност), относително ниска цена и силно увреждащо действие в употребата им са въвлечени предимно бедни, слабообразовани и маргинализирани групи на обществото. Симптомите на отравяне с тези вещества могат да се проявят и при хора, които ги използват в работата си и не са спазвали инструкциите за безопасност.

Какво да знаем

- Чрез белите дробове инхалантите проникват в кръвта и оттам циркулират в цялото тяло.

- Механизмът на действие на инхалантите върху психиката е неизяснен, допуска се, че втечняват мембраните на нервните клетки.

- Начинът на приемането им - директно вдишване от напоена тъкан или от найлонов плик - води до висок риск от задушаване.

Ефекти

- Ефектите настъпват относително скоро и се оприличават на алкохолна интоксикация - като да се напиеш много и то бързо. Обикновено вдишването на органичните разтворители води до замъглено съзнание и замаяност, а при поемане на повече от веществото - загуба на координация, нестабилна походка, нарушена преценка и дезориентация. Някои от употребилите изпадат в дрямка и имат халюцинации, а други стават напрегнати, объркани и параноични.

- Обикновено ефектите са непродължителни (15 - 45 минути) и са последвани от гадене, главоболие, сънливост и виене на свят, които траят около 1 - 2 часа. Това кара някои потребители да повтарят интоксикацията.

Рискове

- Използването на газ, лепило или аерозоли може да причини внезапна смърт - дори да става въпрос за първо опитване.

- Вдишването на летливи вещества може да предизвика внезапна смърт по разнообразни начини.

- Поради недобрия контрол върху собственото поведение, нарушени възприятия и ориентация употребилият инхаланти е изложен на висок риск да му се случат различни инциденти (особено ако е покрай железопътни линии, натоварени пътища, канали, изоставени къщи) или да стане жертва на насилие.

- Понякога употребяващите убят съзнание. Обикновено се възстановяват сравнително бързо, но има много смъртни случаи в това състояние, причинени от задушаване със собствените повърнати материи.

- Рискът от задушаване е най-висок, когато при вдишването цялото лице е пъхнато в найлонов плик.

- Сериозните увреди на телесните органи при дълготрайната употреба на инхаланти, е особено изразена при 'дишането' на лепила, съдържащи толуен.

- Системната злоупотреба с газ, лепило или аерозоли може да доведе до хронично гадене и повръщане, коремни болки, причерняване, световъртеж и главоболие, както и до нарушения в сърдечната система. Двигателната координация е разстроена, като цяло тялото отслабва, мускулите загубват силата си и човек се уморява много лесно. Чести са неврологичните смущения - треперене, сърбеж, парализа на лицевите нерви, 'иглички' и 'изтръпване' на крайниците до степен загубване на усещането при докосване. Забележим е спадът на интелектуалните възможности (оглупяване).

- При дълготрайна употреба се развива зависимост. Тя е особено изразена психично, но при някои летливи вещества (напр. азотен окис) може да се говори и за физическа зависимост.

- Дълготрйната употреба уврежда значимо мозъка, черния дроб и бъбреците.