Канабис

/piks-drogi/kanabis.jpgКанабисът е най-разпространеният нелегален наркотик в България. Ако си тийнейджър, попадането на приятелско събиране или купон, където се пуши канабис, е най-вероятната първа среща с наркотично вещество. Растението коноп (Cannabis sativa) е един вид, но между отделните му разновидности има множество биологични, химически и/или морфологични различия. Съдържа около 60 (според някои изследователи са към 400) вещества с подобна химическа структура и различна активност, наричани канабиноиди (тетрахидроканабинол, канабинол, канабидиол, канабигерол, канабиноидни киселини и т.н.). Основното активно вещество в канабиса, което въздейства върху психиката, е делта-9-тетрахидроканабинолът (ТНС). Забраната за засяване и отглеждане на коноп в България се отнася за растения със съдържание на ТНС над 0.2 теглови процента.

Канабисови продукти и популярни наименования

Въпреки че традиционно 'канабис' се наричат най-общо продуктите, получени от растението канабис, според определението на Международната конвенция от 1961 г. 'канабисът' представлява цъфтящите върхове на растението, от които не е извлечена смолата. В литературата по принцип се прави разграничение между марихуана (женските цветове и листата около тях) и ганджа (само съцветията), тъй като втората е с много по-високо съдържание на ТНС. В България обаче, обикновено продаваният на черния пазар продукт на канабиса, наричан 'трева' (също така марихуана, анджа, джойнт, индийски коноп, коз, сас, kif, Marie Jeanna, pot и др.) представлява смес от изсушени и нарязани стебла, листа и цветове от цялото растение (вкл. от мъжки растения, които имат нисък процент на активни вещества), чието съдържание на ТНС силно варира. Другите канабисови продукти с по-силно действие са канабисовата смола (хашиш, хеш, charas, hash, shit) и канабисовото /хашишово/ масло (honey oil, red oil).

Какво да знаем

- Обикновено канабисът се пуши самостоятелно или смесен с тютюн в саморъчно направени цигари (джойнт, масур, конус), в наргиле (или бонг) или лула. Може да се поглъща през устата, при което ефектите се появяват по-късно и изразеността им в по-голяма степен е извън контрола на употребяващия.

- Канабисът може да има много различно по сила въздействие - някои разновидности (напр. т. нар. skunk) са много силни. Ефектите варират значително и според средата, околните хора, опита, личностовите характеристики, емоционалните проблеми в момента и очакванията на употребяващия.

- Някои разновидности канабис (или високи дози) имат ефекти, подобни на тези при LSD.

- Различните начини за обработване или смесването на канабиса с други психоактивни вещества ( напр. 'друсана трева') може да доведат до много опасни за здравето последици.

- Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите канабисът е високорисково наркотично вещество и според Наказателния кодекс който 'произведе, преработи, придобие, разпространява, съхранява, държи, превозва или пренася' такова вещество се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години и глоба от сто хиляди до двеста хиляди лева. Разпространението включва и даването или продаването на малки количества на приятели.

- Мнението, че 'може да си имаш малко количество за лична употреба' е широко разпространена заблуда, изиграла лоша шега на немалко хора. Не се наказват единствено лица, за които чрез експертизи е установено, че са зависими и количеството, което държат (придобиват, съхраняват, пренасят) е в размери, сочещи, че то е предназначено за еднократна употреба.

Ефекти

- Търсените ефекти са приятно отпускане, еуфория, приказливост и намаляване на задръжките (и комплексите), чувство за съпричастност с компанията, както и задълбочаване на сетивния опит (по-ярко възприемане на звуците, цветовете, вкуса, миризмата).

- Физиологичните ефекти включват учестяване на пулса, зачервяване на очите, може да има усещане за сухота в устата и да бъде повишен апетитът.

- Докато трае въздействието на канабиса изпълнението на интелектуални задачи, изискващи запомняне и логично мислене или на задачи, изискващи добра преценка и координация на движенията (напр. каране на кола или работа с машини) е влошено.

- В по-късните стадии употребилият става тих, рефлективен и унесен. - След преминаване на въздействието човек може да чувства умора и липса на енергия.

- При по-големи дози възприемането на звуците, цветовете и другите усещания могат да бъдат изострени или изкривени, а мисленето става бавно и объркано.

- При големите дози ефектите на канабиса са подобни на тези при халюциногените (дезориентираност, безпокойство, неприятна превъзбуда и напрегнатост, псевдохалюцинации). Може да се появи пристъп на паника, тревожностово разстройство или да започне психотичен епизод (психично заболяване в тесния смисъл).

- При дългосрочно приемане се развива умерен толеранс (нужда от по-високи дози за постигане на ефект).

- При някои употребяващи се формира психична зависимост и те имат затруднения, когато искат да прекратят вземанията.

Рискове

- Уврежда се краткосрочната памет и възможността за концентрация.

- Употребилият може да стане много напрегнат, да преживява силни страхове и параноично състояние (чувство за заплашеност, страх че те преследват и искат да ти направят нещо лошо) или да бъде съсредоточен върху силно изразеното сърцебиене и мисълта, че ще умре. Освен от наркотика тези състояния се влияят значително и от околната обстановка и настроението на употребяващия.

- Нарушената адекватност на преценките /намалена концентрация на вниманието, нереално възприемане на времето и пространството, забавено време при реагиране/ и лошата координация могат да доведат до инциденти и злополуки (човек не бива да шофира или да се вози заедно с употребил канабис шофьор).

- При редовно вземане някои употребяващи стават вяли, кръга от интересите им се стеснява и губят желание за постигане на цели, които преди това са ги интересували.

- Абстинентният синдром при канабиса е слабо изразен, но при някои употребяващи е налице раздразнителност и напрегнатост, безпокойство и проблеми със заспиването.

- Тъй като вдишваният дим при пушенето на канабис съдържа катран и други вредни съставки (катранът е с 50% повече отколкото при цигарите с високо съдържание на катран) при редовна употреба значимо нараства рискът от белодробен рак, хроничен бронхит и други белодробни заболявания.

 

- Редовното пушене на джойнт, съдържащ и тютюн, може да доведе до формиране на зависимост към никотин.

 

Преки физиологични и психични ефекти – При пушене ефектът продължава от 2 до 4 часа, а при поглъщане от 4 до 12 часа и се изразява в:

 • Зачервени очи, разширени зеници;
 • Повишено кръвно налягане;
 • Ускорен пулс;
 • Нарушена координация и забавени реакции;
 • Повишен апетит;
 • Нарушено чувство за пространствена и времева ориентация;
 • Ярки възприятия;
 • Нарушение на краткосрочната памет, водещо до разпокъсаност на мислите и изказа.

        Продължителната употреба води до:

 • Негативни настроения и нагласи
 • Намалена способност за концинтрация
 • Нарушени волеви процеси
 • Формиране на психична зависимост
 • Респираторни заболявания, хронични бронхити и рак на белите дробове
 • Прекратяване на употребата е придружена с гадене, повръщане, безсъние раздразнителност.