Халюциногени

Халюциногените са нееднородна група от вещества, при чието приемане се получава променено възприемане на обективната реалност. Наричани са още фантастни дроги заради идеята, че заменят реалния свят със света на фантазията; психеделици заради идеята, че ти позволяват да надникнеш в собствения си душевен мир; психозомиметици заради идеята, че въвеждат в състояние, наподобяващо душевно разстройство. Класическите халюциногени включват LSD, псилоцибин и мескалин. Конкретното въздействие на тези наркотици до голяма степен зависи от характеристиките на самия употребяващ - личностови качества, житейски и преживелищен опит (включително предишен опит с наркотици), настроението, мотивацията и очакванията му в момента на употребата. Важни са също характеристиките на обкръжението - условия и обстоятелства при употребата, околната обстановка и хора. Изглежда ефекта на LSD напр. зависи от индивида и обкръжението му толкова, колкото и от качествата на наркотика сам по себе си.

 

 

/piks-drogi/LCD.jpg

LCD

Абревиатурата идва от химическото име: диетиламид на лизергиновата киселина. В България като популярни наименования са приети: 'есид' (киселина), 'трип' (думата означава пътуване, екскурзия, но също и спъване) или 'картони'.

Какво да знаем

- LSD обикновено се продава на тънки картончета или парчета хартия, понякога с картинка от едната страна. Картинката не говори нищо за вероятните ефекти и за силата на наркотика. Може да бъде и като таблети, капсули, течност.

- LSD е един от най-непредвидимите във въздействието си наркотици.

- Според Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е високорисково вещество.

Ефекти

- Ефектите на LSD са непредвидими. Влияние оказва взетото количество, обстановката, личностовите особености, настроението и очакванията на вземащия.

- LSD е много силен халюциногенен наркотик. Въздействащите дози се измерват в микрограмове (една милионна от грама).

- Ефектите от въздействието могат да продължат до към 8-12 часа. По време на това 'пътешествие' възприятието за движение и за време може да бъде забързано или забавено; възприемането на предметите, цветовете и звуците са изкривени.

- Физиологичните ефекти са много различни за отделните индивиди, може да има коренно противоположно въздействие върху различните хора или върху един и същи човек при различни условия, а дори и в рамките на една употреба. Някои от ефектите, които може да се наблюдават са: разширени зеници, повишаване на сърдечния ритъм, на кръвното налягане, на телесната температура и на кръвната захар. Също може да има изпотяване или тръпки, настръхнала (гъша) кожа, гадене и повръщане. Треперене, слабост, атаксия, вцепеняване (вкоченяване) и мускулни спазми също са възможни.

Рискове

- След като веднъж е започнало 'пътуването' няма начин да бъде спряно.

- Т. нар. 'лошо пътуване' е ужасяващо преживяване. Хлюцинациите са неприятни, човек изпитва силен страх, чувства се под силна заплаха, смята че животът му е застрашен, че е преследван или 'хванат в капан', че полудява неконтролируемо и необратимо. Понякога не си спомня, че това е въздействие от наркотика и ужасът е още по-голям.

- Невъзможно е да се предвиди кога ще има 'лошо пътуване', но то е по-вероятно ако на употребяващия му е нервно, напрегнато и некомфортно или е подтиснат, както и ако е в непозната обстановка.

- Параноята и усещането за загуба на контрол остават чувство за тревожност и страх дълго време след употребата. В повечето случаи тези панически атаки не оставят значими дългосрочни увреждания, но при някои хора имат за резултат формиране на травматично стресово разстройство.

- Употребилите дори веднъж могат да преживеят повторно част от 'пътуването' в някакъв случаен момент без да са взели наркотик. Обикновено тези повторни преживявания на LSD ефекти, които могат да се случат месеци или години след употребата, са краткотрайни (flashback - ретроспективна сцена, обратен проблясък, ехо-ефект), но могат да бъдат хронични (халюциногенно персестиращо перцептивно разстройство, персестираща психоза).

- Докато употребилият LSD халюцинира, може да му се случат различни неприятни инциденти - напр. ако кара кола, колело или работи с машини. По време на въздействието на наркотика е повишен рискът да стане жертва на насилие или друго престъпление, както и да участва в незащитен сексуален контакт.

- Повечето описани случаи на физически вреди, свързани с употреба на LSD, са в резултат на инциденти, при които хората не са възприемали адекватно обстоятелствата - напр. скачане от висока сграда, вярвайки че могат да летят.

- LSD задълбочава и усложнява психични проблеми и заболявания като депресия, тревожност и шизофрения. Състоянието на хора, които преживяват емоционални трудности може съществено да се влоши.

- Към LSD не се формира зависимост, но хората които вземат твърде често и в големи дози стават прекалено откъснати от реалния свят и имат проблеми в общуването.

- Хроничната употреба на LSD понякога води до тежка депресия и намерение за самоубийство. Това, за някои случаи, може да бъде свързано със съществуващи отпреди психиатрични разстройства.
 
 
 
/piks-drogi/magi4eski-gubi.jpg
Магически гъби

Магическите гъби, чиято основна активна съставка е псилоцибинът, са били традиционно използвани в свещенните ритуали на мексиканските индианци. Някои видове са разпространени и в Европа. Браните от ентусиасти 'психонавти' в България диворастящи гъби, освен че по свойства твърде се различават от Psilocybe mexicana, могат да причинят силно отравяне.

Какво да знаем

- Магическите гъби могат да се ядат сурови, сушени, сготвени в храната, на чай, като прах в капсули.

- Има видове гъби, които на външен вид изглеждат като магически гъби, но са силно отровни. Отравянето може да бъде фатално. Ако някой погълнал гъба се почувства зле (напр. отпадналост, стомашни болки, гадене, повръщане, диария, потене, световъртеж и др.) трябва незабавно да бъде отведен в болница. Необходимо е да се занесат и част от употребяваните ъби, за да се ориентират по-добре лекарите.

- Според Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите псилоцибинът е високорисково вещество.

Ефекти

- Магическите гъби имат ефекти, подобни на тези при LSD, но обикновено с по-малка интензивност и времетраене. Повлияни са мисленето, настроението и възприятията.

- Употребилият може да се чувства много отпуснат и 'в безтегловност'. Магическите гъби причиняват халюцинации и изкривено възприемане на предметите, цветовете и звуците.

- Ефектите настъпват след около половин час и могат да продължат до към 4 часа (но понякога и 9), в зависимост от поетото количество.

- Ефектите зависят и от обстановката, обкръжаващите хора, настроението и очакванията на употребилия.

Рискове

- Магическите гъби често причиняват стомашни болки, повръщане и диария. Това не винаги са признаци на фатално отравяне, но ако е налице някой от тях, по-добре веднага да извикаме 'Бърза помощ' или да отидем в болница, където да покажем част от гъбата и да обясним какво се е случило.

- Поглъщането по погрешка на гъби от друг вид също може да доведе до сериозни здравни усложнения и дори до смъртоносно отравяне. Възможно е от няколкото набрани гъби да има една или две отровни.

- Няма сигурен начин да се определи количеството псилоцибин в една гъба. Дори когато са външно сходни, гъбите имат различна сила в зависимост от вида, размера, възрастта и съхранението им. Вероятността за инциденти е по-малка ако употребяващият вземе малко количество и после бавно и постепенно го повишава. /Въпреки че това не е достатъчна защита донякъде се избягва възможността за прекалено силно 'пътуване', както и за бързо отравяне./

- Високите дози могат да повишат вероятността за 'лошо пътуване'.

- 'Лошите пътувания' /в психиатрията се наричат паническа атака/ се случват и подобно на тези при LSD могат да бъдат много плашещи и ужасяващи.

- След като веднъж пътуването е започнало няма връщане назад. Човек никога не трябва да поглъща магически ъби, когато е сам - необходим му е приятел и то в нормално състояние, за да може да реагира в случай на паническа атака или отравяне.

- Поради нарушената преценка и неадекватно възприемане на действителността употребилият е изложен на риск от инциденти. В това състояние не трябва напр. да кара кола или да се намира край опасни места (улици с натоварен трафик, високи сгради, канали и т.н.).

- Ако по време на вземането на гъбите човек е в лошо настроение, чувства се напрегнат или подтиснат по-вероятно е преживяването да бъде неприятно. Често може да се събуди силна параноя (чувство че си заплашен и преследван) или други ужасяващи изживявания, така че е необходимо употребилият да бъде успокояван и подсигуряван, за да не се стигне до инцидент.

- Подобно на другите халюциногени магическите гъби могат да задълбочат и усложнят психичните проблеми.

- Както при LSD има преживявания на flashback, които могат да доведат до инцидент или до хронични психични проблеми.
 
 
 
/piks-drogi/meskalin.jpgМескалин

Мескалинът е халюциногенното вещество в кактуса пейот (пейотл - Lophophora williamsii). Може също да бъде синтезиран.

Какво да знаем

- Продаваните на българските почитатели на Кастанеда субстанции най-често са фалшиви.
- Според Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите мескалинът е високорисково вещество.

Ефекти

- Ефектите при употреба са подобни на тези при умерените дози LSD с тази разлика, че при мескалина може да има приповдигнато настроение и веселост и по-изразени признаци на физиологическа възбуда (като ускорен сърдечен ритъм и повишено кръвно налягане, разширени зеници, адене, повръщане и стомашни болки). Докато при по-ниските дози преобладават добро настроение и чувство за откъсване от обкръжението, при по-високите дози визуалните изкривявания градират до живи 'псевдохалюцинации' за цвят и движение.

Рискове

- Преките и отложени рискове също са сходни с тези при LSD, вкл. гадене, повръщане, треперене, плашещи халюцинации, 'лошо пътуване' и т.н.