А

Абстинентен синдром – (синдром на отнемането), група симптоми /специфични за съответното вещество/ в различно съчетание и степен на изразеност, които се появяват при прекъсване или рязко намаляване на употребата на едно психоактивно вещество, което е било приемано често, обикновено за продължителен период и/или във високи дози. Думата абстиненция, която означава въздържание (неупотреба на психоактивното вещество след период на продължително приемане), понякога се употребява като синоним на психичния и физически дискомфорт, в който изпада редовно приемащия при липса на веществото.

 

Алкилнитрати – през последните години са популярни сред някои представители на западната данс култура под наименованието 'poppers'. Към алкилнитратите принадлежат: амилнитрат, бутилнитрат, изобутилнитрат. Летливите нитрати обикновено са бистри или със сламеножълт цвят и се съхраняват в малки шишенца или тубички. Изпаренията се вдишват през устата или носа, като търсеният ефект е усещането на краткотраен, но интензивен 'прилив', дължащо се на силното разширяване на кръвоносните съдове и усиленото преминаване на кръвта през мозъка и сърцето. В резултат се зачервяват лицето и врата. Ефектът изчезва след около 2-5 минути (при някои потребители има усещане за забавяне на времето). Освен силното зачервяване на кожата алкилнитратите причиняват интензивно сърцебиене, а при някои потребители – виене на свят и припадък /особено при приемане по време на танц/. Често последствие от употребата е главоболието. Бързопреходните проблеми включват гадене, ниско кръвно налягане и загуба на ерекция. Алкилнитратите са изключително опасни за хора с анемия, глаукома, травми на мозъка, дихателни и сърдечни проблеми. Те намаляват способността на кръвта да пренася кислород. При честа употреба също се уврежда кожата около устата и носа. Ако се разлеят алкилнитратите могат да изгорят кожата. Те са изключително пожароопасни. Поглъщането на алкилнитрати може да има фатални последици.

 

Аналгетик – вещество, чието приемане намалява усещането за болка. Може да има, може и да няма психоактивни свойства.

 

Анестетик – вещество, чието приемане води до липса на чувствителност (обикновено свързано със загуба на съзнание).