Д

Депресант – всеки химичен агент, който подтиска, намалява или възпрепятства някакъв аспект от активността на централната нервна система (ЦНС). Основни групи депресанти на ЦНС са успокоителните и приспивателните, опиоидите, невролептиците; тук спада и алкохолът.

 

Детоксификация – процес, при който се дава възможност на тялото да се освободи от наркотика като медикаментозно се повлияват абстинентните симптоми.

Детоксификацията обикновено е първа крачка в програмите за лечение на зависимостта. Преживяването на абстинентните симптоми, без да бъде облекчено от съответните медикаменти, е известно на жаргон като 'студена пуйка'.

 

Дизайнерски дроги – новоизработени химически вещества с психоактивни свойства, създадени възоснова на химическата структура на известен наркотик. Синтезират се специално за продажба на черния пазар и за да се заобиколят наредбите за контрол над наркотичните вещества, доколкото не са включени в съответните списъци (в българският ЗКНВП обаче съществува понятието аналог - всяко вещество, което не е включено в приложенията към закона, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие върху човешкия организъм). Терминът 'дизайнерски дроги' е създаден през 80-те години на миналия век, но концепцията за обновяване на психоактивните вещества не се отнася само до нелегалното производство – във фармацевтичната индустрия тя е един от основните принципи за усъвършенстване на лекарствата.

 

Доза – най-общо казано под 'доза' се има предвид това количество от една дрога, което е необходимо, за да се получи желаният ефект при приелия го индивид (и при лечение, и при непредписана употреба).

 

Дрога – думата има широка употреба. В България допреди няколко години 'дроги' беше по-скоро жаргонен израз, с който се обозначаваха нелегално разпространяваните 'улични' психоактивни вещества, но напоследък названието се употребява като синоним на наркотици или на лекарство (каквото е значението му в много европейски езици). В англоезичната медицинска литература така се нарича всяко (биологично активно) вещество, което има потенциал да предотвратява заболявания или да ги лекува, както и когато подобрява умственото или физическо състояние. Във фармакологията 'дрога' означава всеки химически агент (обикновено от животински или растителен произход), който променя биохимичните или физиологични процеси в тъканите или организма. В контекста на международния контрол на наркотиците 'дрога' е всяко от веществата в Списъци І и ІІ на Конвенцията от 1961 г., независимо дали са естествени или синтетични.Използването на израза 'нелегални /или забранени/ дроги' трябва да бъде избягвано, доколкото нелегални могат да бъдат производството, разпространението и т.н. на наркотиците, но не и веществото само по себе си.

 

Дългосрочни ефекти – ефектите в резултат на често повтаряща се и/или продължителна употреба на наркотика. Свързани са с трайно изменение на психичното и физическо функциониране.