З

Зависимост (наркотична) – терминът е препоръчан още през 1964 г. от СЗО като заместващ понятията 'наркомания' и 'пристрастяване'. Наркотичната зависимост е набор от различни по изразеност физиологични, поведенчески и когнитивни промени, вследствие на които употребата на определено психоактивно вещество (или вещества) придобива много голям приоритет в поведението и при зависимия индивид е налице усещането за необходимост от приемане на нови дози от веществото, за да се чувства добре и избегне дискомфорта. Психичната (психологична) зависимост се отнася до силното желание и чувството за намален контрол над употребата. Липсата на съответното вещество води до психичен дискомфорт. Физическата (физиологична) зависимост включва променен толеранс и симптоми на абстиненция при прекратяване употребата на наркотика; тя е следствие от приспособяването на тялото към системното въвеждане и въздействие на наркотика.

 

Злоупотреба – тъй като според СЗО терминът е двусмислен, се препоръчва в медицинската литература да бъдат употребявани 'увреждаща употреба' и 'рискова употреба'. Увреждащата употреба е модел на употреба на психоактивни вещества, който уврежда физическото или психично здраве. Обикновено, макар и не винаги, увреждащата употреба е свързана с негативни последици за обществото. Рисковата употреба е модел на употреба на психоактивни вещества, който води до повишен риск от вредни последици за употребяващия. За разлика от увреждащата употреба, при рисковата употреба винаги са налице общественозначими последици, независимо от липсата на някакво разстройство при употребяващия индивид.

В контекста на международния контрол върху наркотиците за злоупотреба се счита всяка употреба на вещество под международен контрол с нелечебни цели (непредписано), във високи дози или за неоправдано дълъг период от време. Според българския ЗКНВП "злоупотреба с наркотични вещества означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол'.