О

Опиат – всеки от групата алкалоиди, произведени от опиевия мак (Papaver somniferum), напр. морфин или кодеин, включително и техните производни, напр. хероин.

 

Опиоиди – общо название, използвано за опиатите и техните синтетични аналози, които действат подобно на морфина (особено по отношение на възможността за облекчаване на болката).