П

Психеделични дроги – имат за отличителна черта способността да пораждат състояния на необикновено променено възприятие, мислене и чувства, който обичано не се изпитват (с изключение може би на сънищата или при религиозна екзалтация). Обикновено така са наричани класическите халюциногени – LSD, мескалин и псилоцибин, но не всички психеделици предизвикват обособени халюцинации.

 

Психоза – душевно разстройство, характеризиращо се със симптоми като налудности или халюцинации, които показват качествено нарушено възприемане и осмисляне на реалността. Нарушена е способността за адаптация към средата и адекватното взаимодействие с околните.

 

Психотропна субстанция – всеки химичен агент, влияещ осезаемо върху мозъка и психичните процеси (т.е. психоактивно вещество). В контекста на международния контрол на наркотиците, психотропни субстанции са веществата, естествени или синтетични, в Списъци І, ІІ, ІІІ или ІV на Конвенцията от 1971 г.