С

Свръхдоза – употребата на наркотик в количество, което предизвиква остри нежелани ефекти върху тялото или мозъка на употребилия.

 

Седатив/Успокоително – всеки от групата депресанти на ЦНС, който действа успокояващо и отпускащо, намалява тревожността и нервността. Основни класове успокоителни, които имат и приспивателно действие, са бензодиазепините и барбитуратите.

 

Симптоми/Синдром – симптомите са характеристики, признаци на болестно състояние. Специфичното съчетание на определени симптоми, чрез което се дефинира дадено заболяване, се нарича синдром.

 

Странична реакция – тъй като всяко вещество има повече от един ефект върху употребяващия, освен търсения ефект са налице и други физически и психични ефекти, който могат да бъдат неприятни и потенциално опасни. В общата медицина и фармакологията нежелана реакция се нарича токсичният ефект върху физиката и психиката. В контекста на непредписаната употреба на дроги нежеланата реакция е неблагоприятният физически или неприятен психически ефект върху употребилия.

 

Стимулант – по отношение на ЦНС стимулант е всеки агент, който активира, повишава или увеличава невронната активност, в резултат на което е налице перцептивна, когнитивна и психомоторна стимулация. Наричат се още психостимуланти или ЦНС-стимуланти. Включват стимуланти от амфетаминов тип, кокаин, кофеин, никотин и т.н.