Т

Токсичен – различен по времетраене ефект на веществото, свързан с увреждане функционирането на определен орган или група органи. Токсичността (бук. отровност) е показател за възможността на даден наркотик да предизвика паталогични промени в организма.

Толеранс – поносимост на индивида спрямо определено количество вещество. При повишения толеранс е налице намалена чувствителност спрямо ефекта на определена доза от наркотика (тъй като организмът се адаптира към честото му приемане), така че е необходимо повишаване на употребяваната доза, за да се постигне ефект, който преди е бил постиган от по-малка доза.

 

Транквилизатори – наричат се още анксиолитици и успокоителни. Ефектът им е сваляне на психичното напрежение и успокоение. Понякога терминът се използва, за да се подчертае различието между тези медикаменти и седативните средства и хипнотиците, доколкото транквилизаторите премахват стреса и успокояват психомоторните процеси без (с изключение на много високите дози) да влияят върху будността на съзнанието и мисленето.