Ф
Фармакология – наука за лекарствата (дрогите), включително техния произход, външен вид, химически състав, свойства, биологично действие и терапевтична употреба. Свързана е с дисциплини като токсикологията, която изучава веществата като причина за възникването на нежелана реакция (странични ефекти) и методите за третирането й (антидотно лечение) и позологията, която изследва дозирането на лекарствата.