Други

GHB – гамахидроксибутират (гамахидроксимаслена киселина). Излязъл от употреба операционен анестетик, който в ниски дози води до отпускане, успокояване и лека еуфория, в умерени дози - до заспиване, а високите дози предизвикват гадене, схващане на мускулите, конвулсии, припадък, подтискане на дишането, колабиране и кома. Смесването му с алкохол е много опасно и може лесно да доведе до фатални последици.

 

DMA – 2,5 диметоксиамфетамин

 

MDA – 3,4 метилендиоксиамфетамин

 

MDEA – 3,4 метилендиоксиметиламфетамин

 

MDMA – 3,4 метилендиоксиметамфетамин

 

LSD – (Lysergsaurediaethylamid) диетиламид на лизергиновата киселина /ДЛК/

 

PCP – фенилциклохексилпиперидин (фенциклидин)

 

2 CB – 4 бромо 2,5 диметоксифенетиламин