Възможности за лечение

БОЛНИЧНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ И ПРОГРАМИ

Областен диспансер за психични заболявания и стационар (ОДПЗС) - Добрич
Програма за детоксификация и средносрочно болнично лечение

ул. "П. Хитов" № 24
тел./факс: 058/602 655
д-р Новоселска

МБАЛ “Св. Марина” психиатрична клиника – отделение за зависими пациенти
Програма за детоксификация и средносрочно болнично лечение.

Варна9000 бул.”Хр.Смирненски “ №1
тел: 052/ 302 851 60, вътрешен 425 – зав. отдел. д-р Камилова
497 – д-р Кожухаров
438, 486 – манипулационна

ИЗВЪНБОЛНИЧНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ И ПРОГРАМИ

ДКЦ “Св. Марина”

Отделение за диспансерно наблюдение на психично болни – консултиране, извънболнична детоксификация, насочване, краткосрочни програми за лечение.

Варна 9000 бул.”Хр.Смирненски” № 1
тел: 052/302 851 60, вътрешен 471 – д-р Александър Попов
544 – д-р Валентин Трендафилов

АГП СМП “Център за психично здраве”

Програма за поддържащо и субституиращо лечение с метадон.
Интензивна извънболнична рехабилитационна програма за лица със зависимости

Варна 9000 бул.”Хр. Смирненски” № 1 (сградата на Психиатричен диспансер)
тел: 052/ 302 851 (вътрешен 306)
тел./факс : 052/ 302 948

Медицински център “Манус Вита”

Програма за консултиране и извънболнично лечение на зависимости към наркотици, алкохол и хазарт.

Варна 9000 бул.Съборни № 24 (сградата на стоматологична поликлиника)
GSM: 088/7 311 537, 088/6 808 077 – д-р Борислав Станчев
e-mail: b.stanchev@abv.bg

АЛТЕРНАТИВНА ПОМОЩ

Младежки информационно- консултативен център /МИКЦ/

Младежки дом “Захари Стоянов”
гр.Добрич пл.”Стария орех”№1
Камелия Койчева - 058 602 535

Група за взаимопомощ “АА”-анонимни алкохолици

Заявки за участие:
Станимир Пенев-0884273310

Спешна помощ

Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ гр.Добрич – за лица изпаднали в безпомощно състояние на улицата тел.:150

МБАЛ град Добрич АД – Спешно отделение- за лица в състояние на токсична увреда или свръхдоза.
Тел.: 600 488 ; 600188 след сигнал 349

 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сдружение на родители ”Бъдеще без дрога”

Рехабилитационна програма за лица зависими към хероин
Координатор: Камен Кънчев - тел.факс: 052/302 387
Посредничество за приемане на лечение в асоциациите на терапевтични
центрове “БЕТЕЛ” – Мадрид, Неапол и “РЕМАР” – Каталуня, Испания
Координатор: Стоян Ненов – председател на сдружение “Бъдеще без дрога”

Варна 9010 ул.Басанович №118
тел/факс :052/302 387, GSM: 098/614 22;
e-mail: bezdroga@bitex.com

Терапевтична общност “Феникс”

Програма за дългосрона рехабилитация на зависими към наркотици лица.

с.Бракьовци общ.Годеч обл.София
тел: 02/9 623 584, 07192/209
GSM: 098/209 175 – Dr Peter Vasilev
e-mail: peter.vassilev@contact.bg

Приемен център – Военно-медицинска академия (поликлиника) – София
ет.1 каб.104. тел.02/9225 457 (от 14.00 до 18.00 ч.)

Национална линия за спешна психическа помощ

Информация, консултация...
тел: 02/ 963 24 44

Фондация "Инациатива за здраве"

Информация, издателска дейност, обучение, превенция, социални дейности.
София, ул. "Княз Борис I" № 94

ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВНИ
И ПОЛОВО ПРЕНОСИМИ БОЛЕСТИ

Районна инспекция за оказване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) - Добрич

Кабинет за анонимно и безплатно изследване на XIV/СПИН, хепатит В и С.
ул. "Кирил и Методий"
№ 57, ет. 1,
тел./факс: 058/604 613,
д-р Нели Тодорова

 

Районна инспекция за оказване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) - Варна

Безплатен консултативен кабинет за ХИВ/СПИН - каб. 501
тел.:052/632 778
Вирусологична лаборатория – изследване за хепатит B и хепатит C - каб.1002
тел.:052/634 021
Варна 9000 ул. "Брегалница" № 3

Районна инспекция за оказване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) - София

Информация, превенция, обучение...
София, ул. “Враня” № 20
тел: 02/32 91 57

НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ И ПРОГРАМИ

Национален център по наркомании

Клиника “Суходол” – Стационарен блок към Национален център по наркомании: две болнични отделения със сектори за детоксификация и средносрочни програми за лечение.
Извънболнична клиника за лечение на зависимости към Национален център по наркомании: детоксификация, консултации, насочване, средносрочно и дългосрочно лечение на зависимости и др.
Метадонова поддържаща програма към Национален център по наркомании.
Програма за домашно лечение към Национален център по наркомании: краткосрочна програма, включваща детоксификация и психологическа помощ.

София 1303 ул. ”Пиротска” № 117
тел: 02/ 9 316 109; 326 136
факс: 02/ 321 047
e-mail: ncn@mbox.infoтел.bg
web: www.ncn-bg.org

Превантивно-информационен център по проблемите на наркотичните вещества
Дирекция “Здравно и социално развитие” - Община Варна

Събира и разпространява информация по проблемите с наркотици на
местно ниво
Подпомага и координира изпълнението на регионалните програми за превенция на наркомании.

Варна 9000 бул. ”Цар Освободител” № 27
тел: 052/ 620 402
тел/факс : 052/ 615 945

София, бул. "Васил Левски" № 126
тел: 02/944 64 97
факс: 02/ 321 047
e-mail: mdc_vn@abv.bg; mdd_vn@yahoo.com

Превантивно информационен център по наркотични вещества

гр.Добрич ул.”Независимост” №7, стая 805
Тел: 058 600 577

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Национален съвет за наркотиците

Национална полиция
Градска полиция